si quiero islas canarias

Wettelijke vereisten voor een bruiloft op de Canarische Eilanden

De beste bestemming om uw jawoord te geven

Een paradijs van contrasten en warmte die het hele jaar aanhoudt, de landschappen met goudkleurig zand en begroeide toppen, en de zachte temperaturen maken de Canarische Eilanden tot het perfecte kader om elkaar de eeuwige liefde te verklaren in een onvergetelijke ceremonie met familie en vrienden. Als u bovendien wilt dat de plechtigheid rechtsgeldig is, dient u met de volgende eisen rekening te houden:

Wettelijke vereisten voor het burgerlijk huwelijk

De wettelijke vereisten voor het burgerlijk huwelijk in Spanje, en dus ook op de Canarische Eilanden, verschillen in sterke mate afhankelijk van de nationaliteit of de verblijfplaats van de partijen. Indien beide partijen de Spaanse nationaliteit bezitten of legaal in Spanje verblijven, kan men op de Canarische Eilanden voor de wet trouwen op voorwaarde dat de partijen de overdracht van hun betreffende dossier bij de gemeente in hun verblijfplaats hebben aangevraagd, een formaliteit die ongeveer drie weken in beslag neemt. In het geval beide partijen een andere dan de Spaanse nationaliteit bezitten, geeft de Spaanse wetgeving geen toestemming voor een burgerlijk huwelijk in Spanje. Indien een van de partijen de Spaanse nationaliteit bezit of in Spanje woonachtig is, verstrekt het aanbeveling de te volgen formaliteiten te raadplegen in het desbetreffende Spaanse consulaat.

Voor het kerkelijk huwelijk

Wanneer het katholieke ceremonies betreft, zijn de effecten van een huwelijk dat op de Canarische Eilanden plaatsvindt, volledig van toepassing, overeenkomstig de regelgeving van ieder land, onafhankelijk van de nationaliteit van de partijen. In dit geval zijn de wettelijke formaliteiten vrij eenvoudig. Nadat de kerk op de Canarische Eilanden is uitgezocht is en een datum met de verantwoordelijke pastoor is vastgelegd, hoeft enkel in het bisdom van herkomst het dossier van de partijen te worden aangevraagd, een procedure waarvoor ongeveer een maand staat. Ook dient het aanstaande bruidspaar een voorhuwelijkse cursus in hun land te hebben gevolgd.